Visseral Osteopati

Visseral Osteopati, iç organlar ve etrafındaki anatomik yapıların hareket kısıtlılıklarını ortadan kaldırmayı hedefler. Organlar kendi aralarında bağ dokusu ile bağlıdırlar ve çoğu periton (karın duvarı ve organları saran kılıf) tarafından çevrelenmektedir. Bu sistem içerisinde hem çevre organlara karşı hem de kendilerine ait ritmik hareketleri vardır.

Bu hareketler hem iç hem de dış etkenler (postür bozuklukları, skarlar, enflamasyonlar…) tarafından etkilenir. Hareketi bozulan organlarda fonksiyon bozuklukları oluşur. Uzun vadede tedavi edilmediğinde dokular arası yapışıklıklar oluşur. Mesane, böbrek, bağırsak pitozları, menstruasyon problemleri, İnkontinans, kabızlık vb.

Organların bu hareketleri tecrübeli bir fizyoterapist tarafından hissedilebilmekte ve mobilizasyonlarla tedavi edilebilmektedir. Bu sayede organın vitalitesi ve kas iskelet sistemi ile ilgili olan iç dengesi düzenlenerek otoregülasyon mekanizmasının daha iyi çalışması sağlanır.